gynderma.czgynderma.czgynderma.cz

Pracovníci

MUDr. Jiří Bošota

  • Atestace I. stupně z porodnictví a gynekologie 1981
  • Atestace II. stupně z porodnictví a gynekologie 1986
  • Od roku 1977 do roku 1980-Porodnicko gynekologické oddělení Nový Bohumín
  • Od roku 1980 dosud- Porodnicko gynekologická klinika Fakult. nemocnice Ostrava
  • Od roku 1994 do roku 2003 zástupce přednosty Por.gyn. kliniky FN Ostrava
  • Od roku 1995 do roku 2005 regionální perinatolog Moravskoslezského kraje
  • Zahraniční stáže v ultrazvukové diagnostice: USA, Rakousko
  • Domácí stáže: Echokardiografie u plodu-Praha Motol, perinatologické stáže na klinikách ČR
  • Akreditace pro superkonziliární ultrazvukovou diagnostiku udělená l.října 2006, od roku 2014 certifikace pro superkonziliární diagnostiku nově udělena Sekcí ultrazvukové diagnostiky Gynekologicko-Porodnické společnosti ČLS JEP
MUDr. Jiří Bošota

Sestra

Alena Rudorferová, odborná ženská sestra, instrumentářka

Sestra - Gynderma s.r.o.


© Copyright 2007 by Gynderma s.r.o. made by DIAREK.cz