gynderma.czgynderma.czgynderma.cz

Náplň odborné činnosti pracoviště:

Pracovište provádí skreeningové vyšetrení I.trimestru gravidity na vrozené vývojové vady plodu.

Gynderma s.r.o.

Pracoviště se specializuje na superkonziliární ultrazvukovou diagnostiku včetně prenatální echokardiografie plodu a péči o riziková a patologická těhotenství.
Zajišťuje základní gynekologickou a porodnickou diagnostiku a léčbu v plném rozsahu.

Gynderma s.r.o.

Komerčně provádí 3-4D foto a videodokumentci plodu.

Gynderma s.r.o.


Gynderma s.r.o.


© Copyright 2007 by Gynderma s.r.o. made by DIAREK.cz